Privacy statement

Aansprakelijkheid
Deze website van Santesa B.V. (www.webshop.drvanderhoog.nl) is met grote zorg samengesteld. Santesa B.V. betracht bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van informatie op deze website de grootste zorgvuldigheid met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie.

De gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, en de daarin opgenomen medische informatie zijn niet bedoeld als medisch advies en kunnen derhalve niet in de plaats worden gesteld van een persoonlijk medisch advies van bijvoorbeeld een arts of apotheker. Lees voor het gebruik van producten van Santesa B.V. altijd de bijsluiter over mogelijke bijwerkingen en het gebruik in combinatie met andere producten.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Santesa B.V. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Privacybeleid
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Santesa B.V. omgaat met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt of op onze website een transactie aangaat, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

1. van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik middels uw (tijdelijk) IP-adres;
2. uw e-mailadres wanneer u te kennen heeft gegeven op de hoogte te willen worden gehouden van interessante aanbiedingen en producten of diensten;
3. indien u een transactie op onze website aangaat, verzamelen en verwerken wij uw NAW-gegevens, alsook aanvullende verkoop- en leveringsgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
4. de gegevens van een door u ingevulde vragenlijst op onze website.
Santesa B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hieronder beschreven doeleinden. Santesa B.V. zal alle redelijke maatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. U heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens bij Santesa B.V.

Veilig betalen
Santesa B.V. zorgt ervoor dat uw creditcard-, bank- en persoonlijke gegevens veilig verstuurd worden door gebruik te maken van een SSL-protocol (Secure Sockets Layer). Dit is een geavanceerd internet beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat je gegevens tijdens het bestelproces versleuteld worden verstuurd. Hierdoor zijn je gegevens beveiligd en kunnen ze niet worden opgespoord, onderschept of worden gebruikt door derden.

Doeleinden van gebruik
Uw persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, relatiebeheer, ontwikkeling webstatistieken, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u per e-mail te informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten van Santesa B.V. U kunt u steeds hiervoor afmelden middels de link die in de betreffende e-mail is opgenomen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om uw bestelling uit te kunnen voeren of ter uitvoering van een wettelijke verplichting.
Santesa B.V. heeft haar gegevensverwerkingen gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder het nummer: 1475316.

Cookies
Santesa B.V. maakt gebruik van cookies, die – als uw browserinstelling dat toestaat – automatisch op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Door dit gebruik van cookies kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek van onze website. Daarmee registreren wij middels uw (tijdelijk) IP-adres, hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke links e.d. Wij maken gebruik van cookies omdat dit ons in staat stelt om onze klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Bovendien stelt dit gebruik ons in staat om het vertrouwen in en de veiligheid van onze website te bevorderen. Lees meer over cookies.

Algemeen
Santesa B.V. kan dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen direct van kracht worden. Het is dan ook aan te raden om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u terecht bij: info@drvanderhoog.nl.